“ปกป้องประชา คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก ด้วยวิธี RT-PCR ในเรือนจำอุตรดิตถ์ เพื่อป้องกัน ดูแล คืนลูกหลานสู่อ้อมอกครอบครัว และสังคมอย่างปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจากกองทัพบก”

 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มณฑลทหารบกที่ 35 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นำกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก Active case finding ให้กับผู้พ้นโทษที่กำลังจะได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในเรืองจำ ณ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
โดยมีการคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกด้านหลัง เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) แบบเชิงรุกการค้นหา Active Case Finding เพื่อการป้องกันคลัสเตอร์ในเรือน ป้องกันลุกลาม และการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในเรือนจำ อีกทั้งยังป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสไปสู่ประชาชนภายนอกอีกด้วย ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ภายเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
ความจำเป็นในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ เนื่องจากหากมีผู้ติดเชื้อเพียงเล็กน้อยก็จะสามารถแพร่การจายทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นได้ เนื่องจากภายในเรือนจำเป็นพื้นที่แออัด ผู้ต้องขังอยู่รวมกัน อาจเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อได้ง่าย หากสามารถตรวจพบผู้ติดเชื้อได้ในระยะแรก ก็จะสามารถจัดการแยกผู้ติดเชื้อเพื่อรักษา ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสสู่ประชาชนภายนอกเรือนจำ และสามารถยกระดับการป้องกันการติดเชื้อในพื้นที่เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์, จัดตั้งโรงพยาบาลสนามได้อย่างทันท่วงที ตามนโยบายของกองทัพบก
อีกทั้งแนะนำการล้างมือทุกๆครั้งเมื่อมีโอกาสด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน แนะนำการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing การเพิ่มมาตรการการป้องกันตามกระทรวงสาธารณะสุข ให้กับผู้ต้องขังที่จะได้รับการพ้นโทษ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในเรืองจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คืนลูกหลานสู้อ้อมอกของครอบครัว สังคม และเพื่อให้ประชาชน และสังคมได้มั่นใจว่าผู้ต้องขังที่ได้การพ้นโทษนั้นปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นการปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ