“จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม คัดกรองเชิงรุก ป้องกันให้ทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มณฑลทหารบกที่ 35 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก นำกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก Active case finding ให้กับประชาชน ซึ่งได้ใกล้ชิด และสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส COVID-19 และประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกราย ณ สนามกีฬาหมอนไม้ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
โดยมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม คัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกด้านหลัง เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) แบบเชิงรุกการค้นหา Active Case Finding ให้กับประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อเป็นการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีการแนะนำการกักตัว การลดการสัมผัส ให้กับประชาชนที่มีความเสี่ยงสูง อีกทั้งสอนการล้างมือทุกๆครั้งเมื่อมีโอกาสด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน ให้ประชาชนอีกด้วย